+372 6 727 727

Teil on juba konto?

Unustasid salasõna?

Loo uus konto

Konto loomiseks sisesta enda e-maili aadress.

Ristmik autovaruosad
Mobile menu

Garantii tingimused ja kauba tagastamine

1. Kauba tagastamine

1. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis:

1.1. kauba kasutamise fakti selgumisel lähtub ristmik.ee mõistlikkuse põhimõttest, see tähendab, kui kauba sobivuse välja selgitamiseks on vajalik selle proovimine, siis sel juhul loetakse kaup kasutamata olevaks;

1.2. tarbija peab kauba originaalpakendi avama ettevaatlikult ja pakendit mitte vigastama. Kui pakend ei ole avatav, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis;

1.3. pakendil peavad olema kõik tehasekleebised, sealhulgas seerianumber;

2. 14-päevane lepingust taganemise õigus ei kehti järgnevatele kaupadele:

2.1. kaubad, mis on toodetud tarbija isiklike vajaduste arvestusega või tarbija esitatud eritingimuste järgi;

2.2. audio- ja videosalvestised ning tarkvara juhul, kui tarbija on pakendi avanud ja/või aktiveerinud toote;

2.3. ajakirjad, raamatud ja muu perioodika.

3.3. Roolilatte, roolivõimendi pumpasid, generaatoreid, startereid, pooltelgesid ja piduri suporteid müüakse üksnes vana osa kauplusesse tagastamise tingimusel. Uue osa hinnast arvestatakse vana osa maksumus maha tingimusel, et osa kuulub taastamisele tehase tingimustel.

2. Garantii

2.1. ristmik.ee ei teosta garantiiremonti. Remonti teostavad volitatud esindused. Taolise esinduse puudumisel teostatakse garantiiremonti ristmik.ee vahendusel tarnija või tootja remonditöökojas.

2.2. Garantiiperiood algab hetkest, mil klient on arvel/saatelehel märgitud kauba kätte saanud. Tootja vastutab kauba eest 6 kuu jooksul.

2.3. Garantiiremondi aluseks on ristmik.ee väljastatud arve/saateleht, garantiitalong ja defektiga seade ise. Seadme seerianumber peab olema terve. Kui seadme seerianumber on kahjustada saanud või ei ole loetav, on esindusel või ristmik.ee-l õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

2.4. Klient peab toimetama katkise kauba kauplusesse.

2.5. Kui seadme remont ei ole võimalik ja/või selle seadme mudeli tootmise on lõpetatud, vahetab tarnija (importija)/tootja kauba samade omadustega samalaadse toote vastu.

3. Garantii alla ei kuulu

3.1. Tahtlikust või tahtmatust vigastamisest või seadmesse võõresemete, -vedelike, putukate, ülearuse tolmu, jne sattumisest tekkinud kasutus- ja füüsilised vigastused.

3.2. Valest elektrijuhtmestikust, elektrikatkestusest, pinge kõikumisest tekkinud kasutus- ja füüsilised vigastused.

3.3. Mitte originaalosade ja/või sobimatute osade kasutamisel tekkinud kasutus- ja füüsilised vigastused.

3.4. Seadme valest kasutamisest ja kasutusnõuete rikkumisest tekkinud kasutusprobleemid (tavatingimustest erinevas keskkonnas kauba kasutamine).

3.5. Kui kaup on saanud vigastada liiklusõnnetuses või hoolimatul kasutamisel.

3.6. Kui rikked kütusevarustussüsteemis ja heitgaaside väljutussüsteemis on tekkinud mittekvaliteetse kütuse kasutamise tulemusel (sealhulgas mustumise, etüleeritud bensiini, hooajale mittevastava diiselkütuse kasutamise tõttu).

3.7. Kui vigastused (sealhulgas vedrustuses ja roolimehhanismis) on tekkinud ebatasasel teel hoolimatu sõiduki juhtimise tulemusel või on seotud löökkoormusega auto osale.

3.8. Kui pidurites on müra (krigisemine, kriiksumine).

3.9. Klaaside, kere ja valgustusseadiste välised vigastused.

3.10. Kuluvad osad ja materjalid (õli, filtrid, kaitsmed, pirnid jne).

4. Garantii kohustused

4.1. Vigastada saanud kaup võetakse läbivaatamiseks vastu üksnes järgmiste dokumentidega:

4.2. Ostja sõidukile kauba paigaldamise tellimus, mille on väljastanud vastav autoteenindus.

4.3. Tellimuse blanketil peab kindlasti olema märgitud järgnev informatsioon:

4.4. Sõiduki riiklik numbrimärk.

4.5. Omaniku ees- ja perekonnanimi.

4.6. Sõiduki mark ja mootori tüüp.

4.7. Konkreetse osa paigaldamiseks tehtud tööd, nende maksumus ja samuti kaasnevad kohustuslikud tööd, mis on vajalikud seotud sõlmede ja seadmete vahetuseks; transpordivahendi identifitseerimisnumber – VIN-kood (17-kohaline number, mis on kantud sõiduki registreerimistunnistusse).

4.8. Hooldusteenuste eest tasumist kinnitavad maksedokumendid (tšeki koopia).

4.9. Esinduse kokkuvõte kauba mittetöötamise põhjuste kohta, mis on vormistatud firma blanketile.

4.10. Ülalmainitud dokumentide puudumine ja/või mittevastavus või valesti (ebatäpselt, vigadega, hooletult) täidetud garantiidokument toob endaga kaasa garantiijuhtumi läbivaatamisest keeldumise.